Comisión Directiva

 • Presidente: Rodolfo Hoppe
 • Presidente Honorario: Edgardo Borda
 • Vicepresidente: Diana Álvarez
 • Secretario: Daniel Alvaredo
 • Prosecretario: Víctor Stella     
 • Tesorero: Oscar Maresca (de licencia por tiempo indeterminado) 
 • Protesorero: Guillermo Tello (a cargo de la tesorería)
 • Vocal: Omar Aiello
 • Vocal: Jorge Montero
 • Vocal: Jorge Nisco
 • Vocal Suplente: Daniel De Felippo
 • Vocal Suplente: Estela Cristiani